Kundtidningar

Kundtidningar och nyhetsbrev är ett effektivt och naturligt sätt att kommunicera med sina kunder. Denna kommunikationskanal stärker företagets varumärke och bidrar till att både öppna dörrar och generera affärer.

Kundtidningen bör ha en journalistisk ambition och framtoning för att få genomslag. Det gäller såväl text som bild och grafisk form. Det är också viktigt att tilltalet är ärligt och att innehållet bjuder läsaren visst motstånd. Endast då kan kundtidningen höja sig över reklamentextens nivå.

Förändringsprocesserna i näringslivet går snabbt och internkommunikation har blivit en allt viktigare framgångsfaktor.
En informerad och engagerad personal stärker varumärket och skapar förutsättningar för högre effektivitet och lönsamhet.

Även en personaltidning förtjänar hög journalistisk kvalitet. Och ännu viktigare än vassa pennor är ett debattvänligt klimat på företaget och en öppen dialog mellan personalgrupperna.

  •  kundtidningar
  •  nyhetsbrev
  •  personal- och interntidningar

Adress: Hermelinstigen 22, SE 167 57 Bromma
Telefon: +46 (0) 708 63 82 82
E-post: info@publicera.se