PR och Mediaträning

Kampen om kunderna avgörs till stor del av hur massmedia tolkar ett företag. Media filtrerar och förstärker den information som företag, organisationer och institutioner förmedlar. Att bygga goda massmedierelationer förutsätter kunskap om journalisters arbetssätt och etik. Vår filosofi är att alltid ge media relevanta och tillförlitliga nyheter.

Vi hjälper våra kunder att etablera långsiktiga och förtroendefulla relationer till media med hjälp av:

  • mediaträning
  • mediabearbetning
  • löpande mediautvärdering
  • pressreleaser
  • pr-insatser

Adress: Hermelinstigen 22, SE 167 57 Bromma
Telefon: +46 (0) 708 63 82 82
E-post: info@publicera.se