Riskminimering och
långsiktigt varumärkes-
arbete

Riskminimering, förbättrad lönsamhet, varumärkesbyggande och affärsutveckling är några goda skäl till att se över företagets hållbarhetsarbete. Ett effektivt CSR-arbete kan inte bara förbättra ett företags lönsamhet – det är också en förutsättning för långsiktig lönsamhet.

Genom våra samarbeten med olika konsulter inom området hjälper vi företag och organisationer med allt från strategisk hållbarhetsredovisning till utbildning och tillhandahållande av konkreta verktyg.

Kanske ett seminarium för ledningsgruppen inom strategiskt CSR-arbete kan vara ett startskott för företagets hållbarhetsarbete? En företagsgenomlysning kan sätta fokus på risker och möjligheter i verksamheten. Glöm inte att ett bra hållbarhetsarbete också förtjänar att rapporteras till ägare och intressenter.

Adress: Hermelinstigen 22, SE 167 57 Bromma
Telefon: +46 (0) 708 63 82 82
E-post: info@publicera.se