Årsredovisningar

Marknadens alltmer omfattande informationskrav och kampen om riskkapital har gjort årsredovisningen och annan finansiell information till betydande konkurrensmedel.

Dessutom påverkar bolagets relationer till massmedier och kapitalmarknad företagets värdering. För att vara effektiv bör den finansiella informationen vara pedagogisk, öppen och föras fram regelbundet.

Du som kund kan själv ansvara för innehållet och vi för formgivning, produktion, tryck och/eller digitalisering.

Eller så kan vi ta hand om hela arbetet – från idé, till struktur, innehåll, text och bild. Och givetvis sköter vi då också formgivning, produktion och tryckning.

Förutom årsredovisningar, tryckta och webbaserade, gör vi delårsrapporter och emissions- och noteringsprospekt. Vi gör dessutom hållbarhetsredovisningar.

produktioner_flera

Adress: Hermelinstigen 22, SE 167 57 Bromma
Telefon: +46 (0) 708 63 82 82
E-post: info@publicera.se